Vyberte stranu

Kontakt
Sídlo firmy

 
Mikori s.r.o.
Fatranská 3100/4
010 08 Žilina
 
zapísaná na Okresnom súde Žilina, Odd. Sro, vl.č.62653/L
 
Sídlo firmy slúži ako korešpondenčná a fakturačná adresa.
 
Naše produkty vyrábame v schválenej potravinovej výrobnej prevádzke na adrese Saleziánska 6, 010 01 Žilina.
 
Prevádzkujeme internetový predaj, nemáme otváracie hodiny dostupné pre zákazníkov, kanceláriu alebo predajňu.
 
IČO: 47866128
DIČ: 2024126302
IČDPH: nie sme platitelia DPH

Orgány dozoru

 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
Jedľová 44, 010 04 Žilina 4
tel. č.: 041/ 7631 235
 
Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
tel. č.: 041/ 7233 846
fax č.: 041/ 7235 456

Kontaktné informácie

 
Zodpovedná osoba za výrobu a predaj: Ing. Eva Mikulová
Správa internetových stránok: Ľudovít Mikula
 
Ak sa chcete čokoľvek opýtať alebo máte návrh na zlepšenie, kontaktujte nás:
e-mailom: info@mikori.sk  |  telefonicky: 0948 000 939
na facebooku: mikori.korenie  |  na twitteri: Mikori Korenie

Číslo účtu pre bezhotovostné platby

 
IBAN: SK88 8330 0000 0028 0123 5028
BIC:  FIOZSKBAXXX